Securities (Disclosure of Interests) Daily Summaries

 

 

SHENYANG PUBLIC UTILITY HOLDINGS COMPANY LTD - H SHARES (00747)

The Exchange has received notifications from Shenyang Public Utility Holdings
Company Ltd ("Shenyang Public") pursuant to Section 20 of the Securities
(Disclosure of Interests) Ordinance ("SDIO") reporting the findings of an
investigation conducted by Shenyang Public pursuant to Section 18 of the
SDIO. The parties reporting share interests in Shenyang Public as of 12 July
2002 are listed below with their corresponding interests:-

-----------------------------------------------------------------------------
CCASS PARTICIPANT    NAME OF PERSONS             NUMBER OF
NAME          HAVE INTEREST              SHARES
            IN SUCH SHARES
-----------------------------------------------------------------------------
The Hong Kong      Sheung Chung Ping            100,000 
and Shanghai      Ho Ka Kee                100,000 
Banking Corporation   Xixiong Deng               140,000 
Ltd.          To Nam Nam Angeal            446,000 
            Su Yu Hsien               300,000 
            Wang Bojing               100,000 
            Liu Xiaoshan               600,000 
            Huang Dejiu               250,000 
            Xiao Zhijian              1,284,000
            Tam Hon Hing               100,000
            Chen Zheng Zhong             300,000 
            Chau Kan Ngok              116,000 
            Li Xiao Ling Shelley           888,000 
            Zhao HongQuan              200,000 
            Qin Ping                2,000,000 
            Ma Cheung Fai              100,000 
            Huang Tianxing & Mao Liping       120,000 
            Zheng Yaoqing              100,000 
            Xie Zhiming               140,000 
            Teng Jian               3,000,000 
            Zhang Gao Jie              130,000 
            Xiao Jinyan               540,000 
            Chan Pui Lan Penny            100,000 
            Zhang Jingyu               100,000 
            Yue Xiong & Sun Dan           300,000 
            Xu Xinghua                302,000 
            Sun Shanzhong              100,000 
            Zhang Ting Ting             100,000 
            Huang Hua                100,000 
            Yang Zhiyong               140,000 
            Sun Jinchun               116,000 
            Zhang Leiping              370,000 
            Tan Wentao                234,000 
            Qian Xiao                110,000 
            Liu Zhenyu & Niu Guangyu         100,000 
            Xu Chaoliang               110,000 
            Yu Tianyan                334,000 
            Chen Zhifen & Buzasy Ivan        110,000 
            Yin Yufang                118,000 
            Dong Jianzhong              100,000 
            Hsiao Yang-chung             148,000 
            Xie Zhi Zhang              274,000 
            Chen Jianqiang              100,000 
            Li Hongji                100,000 
            JPMCB/GENERAL H.K.            300,000 
            BOSTON/BSDT ABN OMNIBUS         150,000 
            TOYO SECURITIES CO LTD          446,000 
            JPMLU/JPMORGAN PRIVATE BANK       100,000 
            BNP PARIBAS SECS SER P/AXA/C      1,400,000 
            Chen Wenjin               100,000 
            Tan Xiaoshan               150,000 
            Zhu Linhao                300,000 
            Zhou Xiangjian              214,000 
            SIS SEGAINTERSETTLE AG ZURIC       500,000 
            Lam Yan Tze Louis & Chan Shu       300,000 
            Tai Chung Suen              100,000 
            Yu Fangfang               100,000 
            Huang Chuanghua             150,000 
            Wei Xiufang               300,000 
            Zhang Lihua               130,000 
            Zhou Yimin                526,000 
            Kuang Zuo & Liang Liting        4,172,000 
            BK OF NY LDN-C +NAT          1,890,000 
            Kwok Kin San               100,000 
            Kong Xueying               170,000 
            Sun Xixu                 100,000 
            Fu Jie                  240,000 
            Hu Haiqing                132,000 
            Wu Mei Mei                100,000 
            Zhang Yaqing               200,000 
            Chen Chenghai              640,000 
            Xu Xiufang               3,876,000 
            Wang Minshan              1,596,000 
            Zhang Zhaoqiang             100,000 
            Xu Chonglin               500,000 
            Dai Shaolong               180,000 
            Wu Mingyang & Wu Yu           300,000 
            Zhang Jian                284,000 
            Shen Sijie                198,000 
            Sun Xixu                 100,000 
            Wu Dongsheng               500,000 
            Li Haichao                700,000 
            Teng Meng-zhu              120,000 
            Leng Jiguang               400,000 
            Liu Wenjie & Lei Hui           846,000 
            Li Xiaowu & Li Xiaowen          720,000 
            Deng Juan                120,000 
            Da Yan                  900,000 
            Liao Chuping               100,000 
            Li Jianxin & Ling Weimei         150,000
            Zhou Jin                 256,000
            Ng Yiu Wai                110,000 
            Liu Yun                 110,000 
            Zeng Suibing               194,000